toyota mr2

Pasiune sau manie? Un barbat si-a cumparat 14 masini, acelasi model, de culori diferite!

Pasiune sau manie? Un barbat si-a cumparat 14 masini, acelasi model, de culori diferite!

Toyota planuieste un nou model MR2 in forma unei masini sport complet electrica!

Toyota planuieste un nou model MR2 in forma unei masini sport complet electrica!